Firma Vybavime.com s.r.o. sa špecializuje na doplnkové služby v elektrotechnike. Hlavné aktivity sú dizajn, vývoj a konzultácie.
Pri dizajnérskych prácach tažíme z dlhoročných skúseností z výroby a vývoja spotrebnej a priemyselnej elektroniky. Samozrejmosťou u nás je neustále rozširovanie vedomostí, spoznávanie nových technológií a rozširovanie súčiastkovej základne.
Vďaka nášmu tímu odborníkov s praxou v obore výroby DPS, osadzovania SMT/THT a tomu príbuzných technológií, je dizajn z našej dielne vyzretý a okamžite produkovatelný u širokého spektra výrobcov s minimálnymi nákladmi.
Samozrejmosťou je detailná dokumentácia, ktorá nedáva priestor omylom. Na čo kladieme velký dôraz.

Vrámci vývoja zabezpečujeme aj expresnú výrobu prototypov, za použitia najmodernejšej technológie. Takisto výrobu vzoriek DPS, overovacích malých sérií, ale aj objemovú sériovú výrobu DPS, osadzovanie dosiek, testovanie, lakovanie a aj programovanie integrovaných obvodov.

Jednou z podružných aktivít je aj digitalizácia podkladov na výrobu. V prípade straty elektronickej formy podkladov ku Vašemu výrobku, vieme podklady spätne vytvoriť na základe dodanej vzorky, papierovej predlohy alebo filmu na výrobu DPS.
Ako náhle sú podklady v digitálnej forme, je možné spraviť zároveň optimalizáciu DPS na aktuálnu technológiu a upraviť dizajn podľa potreby.

Okrem výrobných kapacít máme k dispozícii kompletné vybavenie na opravu elektroniky, výmenu najmenších a najzložitejších SMT súčiastok, výmenu / prepájkovanie / reballing BGA púzdier.
info@vybavime.com
+421 (0)917-319509

Vybavime.com s.r.o.
Čsl. parašutistov 9
Bratislava
Copyright © 2017 Vybavime.com s.r.o. All rights reserved