Digitalizácia podkladov

Máte vlastný návrh, stratili ste podklady k doskám?

Ak máte vlastný návrh alebo nepoužitelné podklady a potrebujete to zhmotniť do výrobku, radi Vám s tým pomôžeme. Uvediem pár príkladov z praxe, ako sme niektoré zázazky realizovali:
1) Zákazník prinesie schému nakreslenú na papiery a ku schéme priloží už vybranú plastovú krabičku + sadu konektorov. Zadanie je potom velmi jednoduché: "Navrhnite mi dosku, ktorá bude mať zapojenie ako je na schéme s tým, že sa použijú donesené typy konektorov a krabička".
Postup je potom jednoduchý. Schéma sa skresli do elektronickej formy. Vyberú sa vhodné súčiastky a prvotný 2D návrh rozmiestnenia sa pošle na odsúhlasenie v PDF.
Po doladení detailov sa dokreslí doska a môže sa produkovať.
2) Zákazník prinesie starú dosku, ku ktorej nemá podklady a potrebuje ju znovu vyrobiť. Pripadne na nej spraviť drobné zmeny. V takom pripade sa možu využiť dva postupy. Čiastočný spätný inžiniering, alebo celkový.
Pri čiastočnom sa skreslí iba doska, bez tvorby schém.
Pri úplnom sa z dosky obhliadkou a meraním skreslí schéma a až potom sa kreslí doska.
3) Zákazník má staré filmy ku DPS ale žiadne podklady. Filmy sofistikovanou metódou prenesieme do PC a následne sa z rastrového podkladu vytvoria riadne CAD podklady.
4) Dosky máte vyvynuté v programe ktory neovláda nikto v okolí a potrebovali by ste spraviť zmenu. Aj s týmto by sme Vam mali vedieť pomôcť.  Je to však jedinečné prípad od prípadu. Takze je najprv nutný rozbor existujúcich súborov.

Podla miery digitalizácie podkladov je možné tvoriť výstupy pre osadzovanie, rozpisy materiálu, CAD výstupy pre strojové opracovanie výrobku, 3D vizualizácie v PDF a iné.
info@vybavime.com
+421 (0)917-319509

Vybavime.com s.r.o.
Čsl. parašutistov 9
Bratislava
Copyright © 2017 Vybavime.com s.r.o. All rights reserved